ανακαινιση

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Τι Πρέπει Να Γνωρίζουμε

Table of Contents

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου; Οι ειδικοί της Easy Reno έχουν τη λύση!

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Το μέλλον της επαλήθευσης της ιδιοκτησίας είναι ηλεκτρονικό. Σε έναν κόσμο όπου η διατήρηση και η επαλήθευση των φυσικών αρχείων γίνεται όλο και πιο δύσκολη, η ηλεκτρονική ταυτότητα ιδιοκτησίας θα γίνει το κύριο μέσο με το οποίο θα επαληθεύεται η ιδιοκτησία.

Το eID είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο που καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση ενός ακινήτου και τυχόν αλλαγές σε αυτό, σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος 4495/2017 (ΦΕΚ Α167/3.11.2017).

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου απαιτείται για κάθε συναλλαγή σε ακίνητα, εκτός από τις μισθώσεις. Αφορά όλα τα ακίνητα που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με οικοδομική άδεια, καθώς και όλα τα τακτοποιημένα ακίνητα. Οι υπεύθυνοι για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου είναι ιδιώτες Μηχανικοί που ορίζονται και εξουσιοδοτούνται από τον ιδιοκτήτη επ’αμοιβή.

Το Πιστοποιητικό Πληρότητας για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα ανεξάρτητης διηρημένης ιδιοκτησίας, εκδίδεται από τον Μηχανικό, όπως προαναφέρθηκε. Το έγγραφο αυτό έχει έναν μοναδικό αριθμό και όλα τα ακίνητα πρέπει να έχουν κάνει αυτόν τον έλεγχο κάποια στιγμή, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου είναι ένα δελτίο ταυτότητας που περιέχει πληροφορίες σχετικά με ένα ακίνητο, όπως η διεύθυνση, τα τετραγωνικά μέτρα και η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου ή για τη λήψη δανείου για την αγορά του ακινήτου.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι μια κάρτα αναγνώρισης που περιέχει πληροφορίες σχετικά με ένα ακίνητο, όπως τη διεύθυνση, τα τετραγωνικά μέτρα και την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου για την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ή για τη λήψη δανείου για την αγορά ακινήτου. Η ηλεκτρονική κάρτα αναγνώρισης ακινήτου εκδίδεται από μια κυβερνητική αρχή και περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για το ακίνητο.

Για να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και την έκδοση ταυτότητας ενός κτιρίου, θα χρειαστείτε τα εξής :

  • Την άδεια οικοδομής
  • Το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης
  • ΤοΠιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Το Πιστοποιητικό επιθεώρησης κατασκευής (CIC)
  • Τις Δηλώσεις συμμόρφωσης με τυχόν νόμους που αναστέλλουν την επιβολή κυρώσεων σε αυθαίρετα κτίρια, συνοδευόμενες από σχέδια.

Εάν η οικοδομική άδεια και τα σχέδια κατόψεων δεν μπορούν να βρεθούν, πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, που να είναι αποθηκευμένο στον ηλεκτρονικό φάκελο. Εκτός από τα κτίρια, η εν λόγω νομοθεσία εφαρμόζεται επίσης σε αδόμητα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και σε ανεξάρτητες διηρημένες ιδιοκτησίες.

ταυτοτητα κτιριου

Ποια διαδικασία ακολουθούμε;

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αναγνώρισης ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο Μηχανικό. Θα χρειαστούν τα απαιτούμενα έγγραφα από εσάς πριν ξεκινήσει  την καταχώριση, η οποία γίνεται σε δύο βήματα. Πρώτα, καταχωρίζονται το οικόπεδο και τα οικόπεδα και στη συνέχεια το πραγματικό ακίνητο.

Στην επόμενη φάση, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός θα εκδώσει απόσπασμα από την ταυτότητα του κτιρίου. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει το δικό της κλειδί πιστοποίησης καθώς και έναν μοναδικό κωδικό ταυτότητας. Στη συνέχεια, ο μηχανικός υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου (για την επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη αυθαιρεσίας), μαζί με τα στοιχεία από το απόσπασμα.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ισχύει για όλα τα ακίνητα που μεταβιβάζονται ή εκδίδουν νέες οικοδομικές άδειες (νέα κτίρια και ακίνητα), καθώς και για τα αυθαίρετα κτίρια.

Γίνεται επανέλεγχος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου;

Η αρχική πρόβλεψη για τη συχνότητα της επιθεώρησης των ακινήτων ήταν 5 έτη, αλλά έκτοτε άλλαξε. Τα κτίρια που θα πρέπει να έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα ιδιοκτησίας και που θα επιθεωρούνται κάθε 5 χρόνια είναι τα κτίρια Δημοσίων Συνελεύσεων, τα τουριστικά καταλύματα άνω των 300 m2, τα πρατήρια καυσίμων, τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, τα Νοσοκομεία, τα Ιατρικά Κέντρα, οι Κλινικές, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα Γηροκομεία.

Η επιθεώρηση των δημόσιων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων γίνεται κάθε 8 χρόνια. Επιπλέον, τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα και οι υπεραγορές υπόκεινται επίσης σε αυτό το πρόγραμμα. Τέλος, τα ακίνητα που ανήκουν στο κράτος ή στις τοπικές αρχές, καθώς και εκείνα που στεγάζουν υπηρεσίες για ΜΚΟ, εμπίπτουν επίσης σε αυτή την κατηγορία.

Η επιθεώρηση των Κατοικιών, των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων, των Σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των Γραφείων και εμπορικών εγκαταστάσεων, των Σωφρονιστικών εγκαταστάσεων και των Κτιρίων υγειονομικής περίθαλψης και πρόνοιας, απαιτείται κάθε 10 χρόνια.

Η επιθεώρηση των σταθμών αυτοκινήτων, των αποθηκών και των κτιρίων που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, απαιτείται κάθε 15 χρόνια.

Εάν ένα ακίνητο εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες και συντάσσεται ηλεκτρονική ταυτότητα για ολόκληρο το κτίριο, τότε ισχύει η συντομότερη προθεσμία.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ιδιοκτησίας έχει 3 σημαντικά οφέλη:

  1. Ίσως το πιο προφανές είναι ότι εξαλείφεται η ανάγκη για έντυπα αρχεία. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα, καθώς και να μειώσει τον κίνδυνο απάτης και σφάλματος.
  2. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μια ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου μπορεί εύκολα να κοινοποιηθεί σε άλλους, όπως δανειστές ή δυνητικούς αγοραστές. Αυτό μπορεί να προσφέρει ψυχική ηρεμία και να αυξήσει την εμπιστοσύνη στη συναλλαγή.
  3. Τέλος, μια ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των αλλαγών στην ιδιοκτησία με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις διαζυγίου ή θανάτου, ή όταν προσπαθεί κάποιος να πουλήσει το ακίνητο.

Συμπερασματικά, η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό, ασφαλή και βολικό τρόπο για την επαλήθευση της ιδιοκτησίας ενός ακινήτου. Είναι το μέλλον της επαλήθευσης ακινήτων.

Δωρεάν Εκτίμηση Κόστους

Η ομάδα της EasyReno σας προτείνει τα καλύτερα πακέτα για την ανακαίνιση του σπιτιού σας για ένα σπίτι όπως το ονειρεύεστε.

Δωρεάν Προσφορά

Μάθε πόσο θα κοστίσει το νέο σου project σε λιγότερο από 2 εργάσιμες ημέρες