Home Renovation Redefined

Άδεια Για Ανακαίνιση Σπιτιού

Table of Contents

Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να βγάλετε άδεια για ανακαίνιση σπιτιού; Στην Easy Reno σας έχουμε τη λύση.

άδεια για ανακαίνιση σπιτιού

Ανακαίνιση Σπιτιού & Το Παρόν Νομοθετικό Καθεστώς

Η ανακαίνιση του σπιτιού μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αυξήσετε την αξία του σπιτιού σας. Ωστόσο, πριν αρχίσετε να γκρεμίζετε τοίχους ή να ξηλώνετε πατώματα, είναι σημαντικό να λάβετε άδεια από τον τοπικό δήμο σας. Σε αυτό το άρθρο του ιστολογίου, θα σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία λήψης άδειας για την ανακαίνιση του σπιτιού σας.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανακαινίζουν ή αναδιαμορφώνουν τα σπίτια τους για να βελτιώσουν τόσο την ατμόσφαιρα όσο και τον χρόνο που περνούν σε αυτά καθημερινά. Κάποιες φορές η απόφαση για ριζική αλλαγή σχετίζεται με οικονομικούς παράγοντες όπως η εξοικονόμηση ενέργειας. Ασχέτως βέβαια από τα κίνητρα του καθενός, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις νομικές πτυχές της ανακαίνισης κατοικιών πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία.

Άδεια ανακαίνισης σπιτιού τι πρέπει να γνωρίζω

Ο χρόνος, μαζί με τη φθορά που προκαλεί στο σπίτι ενός ατόμου, καθώς και η καθημερινή ρουτίνα, όλα έχουν αντίκτυπο στην ανθρώπινη ψυχολογία. Μετά από λίγο καιρό, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να ανακαινίσουν ή να ανακαινίσουν τα σπίτια τους. Πριν ξεκινήσετε το έργο βελτίωσης του σπιτιού σας, θα χρειαστείτε να λάβετε άδεια από τον δήμο σας.

Τι είναι η άδεια ανακαίνισης κατοικίας

Η άδεια ανακαίνισης σπιτιού είναι ένα επίσημο έγγραφο που σας επιτρέπει να κάνετε να κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας. Εκδίδεται από τον δήμο στον οποίο βρίσκεται η κατοικία σας. Η άδεια είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες που σκοπεύετε να κάνετε πληροί τον οικοδομικό κώδικα και άλλους κανονισμούς.

Σε ποιες περιπτώσεις αρκεί η έκδοση μικρής κλίμακας άδειας

Αν σκοπεύετε να κάνετε σημαντικές αλλαγές στο σπίτι σας, θα πρέπει να πάρετε άδεια από τον δήμο σας. Ανάλογα με το εύρος των εργασιών, μπορεί να χρειαστείτε πολλαπλές άδειες. Για παράδειγμα, αν σκοπεύετε να κάνετε ηλεκτρολογικές εργασίες, θα πρέπει για να πάρετε μια ηλεκτρική άδεια. Εάν σκοπεύετε να κάνετε υδραυλικές εργασίες, θα χρειαστείτε άδεια υδραυλικών εγκαταστάσεων. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλο είδος εργασίας που σκοπεύετε να κάνετε στο σπίτι σας, όπως δομικές αλλαγές, εξωτερικές αλλαγές ή εσωτερικές αλλαγές.

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στο σπίτι σας, είναι σημαντικό να κάντε μια σχετική έρευνα. Θα πρέπει να μάθετε τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περιοχή σας με ή χωρίς χρήση ικριωμάτων. Συνήθως απαιτείται άδεια από τον δήμο όταν απαιτούνται σκαλωσιές για τις ανακαινίσεις (ικρίωμα). Το Τμήμα Πολεοδομίας είναι αρμόδιο για την έκδοση και τη διαχείριση των αδειών. Υπάρχουν δύο τύποι αδειών που χρησιμοποιούνται συνήθως για το σκοπό αυτό:

 • “Άδεια μικρής κλίμακας” είναι μια κατηγορία αδειοδότησης για μικρής κλίμακας οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την άδεια αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25,000 ευρώ.
 • “Άδεια μεγάλης κλίμακας ή οικοδομική άδεια”: αυτού του είδους οι εργασίες είναι μεγάλης κλίμακας, και μεγαλύτερης δυσκολίας. Μια άδεια αυτού του τύπου είναι απαραίτητη για έργα με συνολικό προϋπολογισμό 25,000 ευρώ και πάνω.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας;

Εάν ο δήμος σας απαιτεί άδεια για ανακαίνιση σπιτιού, πιθανότατα θα έχει έναν κατάλογο με τα συγκεκριμένα έγγραφα που απαιτούνται για την απόκτησή της. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, θα πρέπει να προσκομίσετε:

 1. Αίτηση από τον ιδιοκτήτη και υπεύθυνη δήλωση: ένα πλήρως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τις εκάστοτε φόρμες
 2. Εγκρίσεις και γενικά δικαιολογητικά από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες και άλλων οργάνων όπου αυτές απαιτούνται (όπως του ΥΠΑ, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) με τα απαραίτητα συνοδευτικά τους έγγραφα.
 3. Ένα σχέδιο χώρου ή ένα προσχέδιο του προτεινόμενου έργου ανακαίνισης μαζί με τεχνική έκθεση από μηχανικό που περιλαμβάνει και τον προϋπολογισμό
 4. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την πολεοδομία (για παράδειγμα, επιστολή από την ένωση ιδιοκτητών που εγκρίνει το έργο γνωστή ως δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών)

Μόλις συγκεντρώσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, μπορείτε να τα υποβάλετε στο δήμο σας για εξέταση. Στη συνέχεια, θα αποφασίσει αν θα σας χορηγήσει ή όχι άδεια για το έργο ανακαίνισης.

Πότε μπορώ να παραλείψω την έκδοση άδειας:

Υπάρχουν ορισμένα έργα ανακαίνισης σπιτιού που δεν απαιτούν άδεια, ακόμη και αν ο δήμος σας τυπικά την απαιτεί. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

(1) Μικρές αισθητικές αλλαγές στην όψη του κτηρίου, όπως βάψιμο, εσωτερικοί χρωματισμοί, επισκευές σε πόρτες και παράθυρα ή αντικατάστασης πατωμάτων και ειδών υγιεινής.

(2) Αλλαγές στο εσωτερικό ενός κτιρίου που δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του, καθώς και κατασκευές που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

(3) Εξωτερικά βαψίματα και χρωματισμοί ή αντικατάσταση κουφωμάτων χωρίς χρήση σκαλωσιάς

(4) Επισκευή, συντήρηση, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση αγωγών

(5) Συντήρηση στέγης χωρίς ικριώματα

(6) Μικρές αλλαγές στο φυσικό έδαφος του κτηρίου (πεζούλια και πεζοδρόμια)

Ποιες ειναι οι συνηθισμενες οικοδομικες εργασιες σε μια ανακαινιση

Αναφορικά με εργασίες ανακαίνισης, το είδος των οικοδομικών εργασιών που τυπικά περιλαμβάνονται σε ένα έργο ανακαίνισης κατοικίας είναι:

 • Κατεδάφιση και αφαίρεση υφιστάμενων κατασκευών, φωτιστικών ή τελειωμάτων
 • Δομικές αλλαγές ή προσθήκες
 • Εγκατάσταση νέων εξαρτημάτων ή τελειωμάτων (π.χ. δάπεδα, πλακάκια, βάψιμο κ.λπ.)
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες (για παράδειγμα, εγκατάσταση νέων πριζών ή φωτιστικών)
 • Υδραυλικές εργασίες (για παράδειγμα, εγκατάσταση νέων σωλήνων ή εξαρτημάτων)
 • Εργασίες θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC)
 • Εργασίες στέγασης
 • Εργασίες μόνωσης
 • Εργασίες ηχομόνωσης
 • Παράθυρα και πόρτες
 • Βεράντες και οικοδομικοί χώροι μπροστά σε μια οικία
 • Κλειστός χώρος πάρκων (γκαράζ)
 • Εσωτερικός αυλώνες ή αίθριο
 • Και άλλα

Ποια δικαιολογητικά και μελέτες απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης;

Εάν σχεδιάζετε μια ανακαίνιση που περιλαμβάνει δομικές αλλαγές στο σπίτι σας, θα πρέπει να υποβάλετε ορισμένα πρόσθετα έγγραφα προκειμένου να λάβετε οικοδομική άδεια. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

-Λεπτομερή σχέδια για την προτεινόμενη ανακαίνιση

-Γεωτεχνική έκθεση, εάν απαιτείται

-Εκτίμηση σεισμικής ασφάλειας, εάν απαιτείται

-Έκθεση ενεργειακής απόδοσης, εάν απαιτείται

-Αξιολόγηση πυρασφάλειας, εάν απαιτείται

-Έγκριση από την τοπική πολεοδομική επιτροπή, εάν απαιτείται

Όπως και με την άδεια μικρής κλίμακας, θα πρέπει επίσης να υποβάλετε τυχόν άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον δήμο σας. Μόλις υποβληθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ο δήμος σας θα τα εξετάσει και θα αποφασίσει αν θα εκδώσει ή όχι άδεια οικοδομής. Αν δεν είστε σίγουροι αν το έργο σας απαιτεί άδεια ή όχι, είναι πάντα καλύτερο να ρωτήσετε προηγουμένως τον δήμο σας.

Ανακαίνιση Σπιτιού Άδεια – Με Μια Ματιά

1. Ενημερωθείτε από τον τοπικό δήμο σας για το αν χρειάζεστε άδεια για ανακαίνιση σπιτιού. Ανάλογα με το εύρος και την κλίμακα του έργου σας, μπορεί να χρειαστείτε άδεια οικοδομής, άδεια κατεδάφισης ή και τα δύο

2. Καταρτίστε σχέδια για την ανακαίνισή σας και υποβάλετε τα στον τοπικό δήμο σας για έγκριση. Συνήθως, θα χρειαστεί να προσκομίσετε λεπτομερή σχέδια των προτεινόμενων εργασιών, καθώς και μια κάτοψη ολόκληρου του σπιτιού σας

3. Μόλις λάβετε την έγκριση από τον τοπικό δήμο σας, υποβάλετε αίτηση για τις απαραίτητες άδειες

4. Ξεκινήστε την ανακαίνισή σας! Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού

5. Μόλις ολοκληρώσετε την ανακαίνισή σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο σας για να προγραμματίσετε μια επιθεώρηση. Μόλις ολοκληρωθεί η επιθεώρηση και όλα είναι σύμφωνα με τον κώδικα, θα έχετε επίσημα την άδεια για την ανακαίνιση του σπιτιού σας!

Έκδοση άδειας μικρής κλίμακας ή άδεια δόμησης από την πολεοδομία;

Οι ανακαινίσεις σπιτιών μπορούν να αποτελέσουν έναν εξαιρετικό τρόπο για να αυξήσετε την αξία του ακινήτου σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τα κατάλληλα βήματα προκειμένου να λάβετε άδεια για το έργο σας. Ελέγχοντας τον τοπικό δήμο και υποβάλλοντας τα σχέδια για έγκριση, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η ανακαίνισή σας θα γίνει νόμιμα και με ασφάλεια.

Δωρεάν Εκτίμηση Κόστους

Η ομάδα της EasyReno σας προτείνει τα καλύτερα πακέτα για την ανακαίνιση του σπιτιού σας για ένα σπίτι όπως το ονειρεύεστε.

Δωρεάν Προσφορά

Μάθε πόσο θα κοστίσει το νέο σου project σε λιγότερο από 2 εργάσιμες ημέρες